Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Boeken

*
 • Dialoog, meer dan een pacificatie-instrument

  In de dissertatie "Dialoog, meer dan een pacificatie-instrument” is de centrale vraag of het van overheidswege inzetten van de dialoog als pacificatie-instrument en het tegen elkaar afzetten van debat en dialoog recht doet aan de oorspronkelijke filosofische betekenis van het begrip dialoog – de dialoog als moreel geladen kennisbron. Hiertoe wordt ingezoomd op twee gezichtsbepalende dialooginitiatieven die de gemeente Rotterdam in de periode 2001-2006 heeft ontplooid: de Dag van de Dialoog en de Islamdebatten.

  Onkruidboek

  In juni 2018 verschijnt de 5e druk van Het Onkruidboek, waarvan inmiddels al meer dan 10.000 exemplaren zijn verkocht!...
 • In de bijstand

  Voor iedereen met een mening over 'uitkeringstrekkers'
  *

  Feyenoorders en hun tattoos

  Tattoos zijn diep verankerd in de Feyenoord-supporterscultuur.
  *

  Reypenaer

  Boek met verrassende combinaties van kazen en dranken.
  *