Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.

Boeken

*
 • Handboek eigenaarschap

  Drie jaar na zijn voorganger ‘Eigenaarschap’ verschijnt nu het ‘Handboek Eigenaarschap’.

  Stadstekenaar van Rotterdam

  Stadstekenaar van Rotterdam – Gerrit Groenewegen 1754-1826’ bestaat uit een monografie, hoofdstukken over één van zijn bewaard gebleven schetsalbums en over het door hem geschreven boek met 84 afbeeldingen van allerlei scheepstypen. Het grootste gedeelte van dit boek bestaat uit zo’n 85 tekeningen en aquarellen van Gerrit Groenewegen, die afzonderlijk worden beschreven.
 • Dialoog, meer dan een pacificatie-instrument

  In de dissertatie "Dialoog, meer dan een pacificatie-instrument” is de centrale vraag of het van overheidswege inzetten van de dialoog als pacificatie-instrument en het tegen elkaar afzetten van debat en dialoog recht doet aan de oorspronkelijke filosofische betekenis van het begrip dialoog – de dialoog als moreel geladen kennisbron. Hiertoe wordt ingezoomd op twee gezichtsbepalende dialooginitiatieven die de gemeente Rotterdam in de periode 2001-2006 heeft ontplooid: de Dag van de Dialoog en de Islamdebatten.

  Onkruidboek

  In juni 2018 verschijnt de 5e druk van Het Onkruidboek, waarvan inmiddels al meer dan 10.000 exemplaren zijn verkocht!...