Deze website gebruikt cookies. Klik hier voor meer informatie.
BREDE RAAD 010 - Magazine

BREDE RAAD 010 - Magazine

OP WEG NAAR EEN ONBEPERKT ROTTERDAM

*
****

Op 14 juli 2016 is het VN-verdrag over de rechten van personen met een beperking in Nederland in werking getreden. Dit betekent dat Nederland ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving, net als ieder ander. 

In 2017 ging de BR010 in gesprek met Rotterdammers met een beperking. In samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein heeft een aantal leden van de BR010 samen met studenten gesproken met Rotterdammers met een beperking over hun ervaringen met de toegankelijkheid en inclusie in de stad.

 

Tijdens de werkconferentie ‘Onbeperkt in Rotterdam’ heb- ben ruim veertig Rotterdammers met een beperking aange- geven wat volgens hen de prioriteiten voor de Rotterdamse inclusieagenda zijn per thema uit het VN-verdrag. Deze zijn de bron van dit magazine. En vormen een belangrijke basis voor de nakoming van het VN-verdrag.